Arădenii sunt invitați la dezbateri publice organizate de Primărie, pe tema stadionului UTA și a gestionării zgomotului din municipiu.
 Joi, 25 februarie, ora 16:00, va avea loc dezbaterea publică online pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal, Arena „Francisc Neuman”, la inițiativa primarului. Delegarea gestiunii se face către RECONS.
Proiectul supus dezbaterii publice se află în procedura de consultare publică începând cu data de 22 ianuarie 2021. Acesta prevede următoarele:
„Având în vedere că este necesară desfăşurarea unei activităţi care are ca scop întreţinerea, funcționarea şi exploatarea Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, în interesul cetăţenilor, precum și pentru desfășurarea de activități sportive competiționale, municipalitatea a ales modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă către operatorul economic SC RECONS SA ARAD, motiv pentru care s-a procedat la elaborarea documentației de fundamentare a concesionării bazei sportive.
Primăria municipiului Arad are ca obiective:
  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice;
  • creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;
  • dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;
  • organizarea serviciilor publice astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici.
Ca urmare a celor mai sus enunțate, operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat care va administra zonele de agrement din municipiul Arad are obligația prestării serviciului  în condiții de calitate prin realizarea unui raport optim preț-calitate.
În acest sens se impune aprobarea studiului privind fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman, prin adoptarea, de către Consiliul Local Municipal a unei hotărâri în acest sens.”
Documentele supuse dezbaterii publice pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro, secțiunea Transparență decizională.
Primăria Muncipiului Arad face precizarea că dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM, timp de 40 de minute. Această sesiune poate fi prelungită cu încă o sesiune cu aceeași durată, dacă se constată această necesitate.
Persoanele care doresc să participe online la dezbatere vor anunța până cel târziu la data de 25.02.2021, ora 12:00 intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail dezbaterepublica@primariaarad.ro, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, instituția/organizația pe care o reprezintă și adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online, anunță Municipalitatea.
„Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii vor trebui să specifice acest lucru în cadrul aceluiași email.  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant. Transmiterea solicitării de participare la dezbaterea publică reprezintă acordul explicit al expeditorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale de către Primăria Municipiului Arad”, informează Primăria.
De asemenea, tot joi, 25 februarie, la ora 17:30, va avea loc dezbaterea publică online, în aceleași condiții, pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad  – inițiativa primarului. Despre acest proiect am scris pe larg, aici: https://newsar.ro/care-sunt-cele-mai-zgomotoase-zone.