– scriere ‘n grai –
Șî io am fost duhanaș , ca șî mulțî alțîî . Am înșeput „mesaria” asta gin locomie . Dupa șeia duhanitu’ iera ca o fală pântru mine . Niși nu m-am dat sama când o devinit on narav , o pacimă , on obișei .
Îl vigem pa moșu’ Bubi , când ieram la iei , mai ales sara dupa șină , cum stace pa laviță în fața cășî , duhanind șî povestând una , alta . Moșu Bubi nu iera on duhanaș înrait . Gi obișei îșî apringe câce o țâgară dupa șe mânca . ‘Mnerosu’ șela gi fum gi țâgară îmî plașe tare mult .
Asta iera când io ieran prunc sî avem trisprazășe ani , pân anu’ 1969 .
Findu-mi locomie am înșeput să fur câce o țâgară marașască gin pachetu’ lu’ moșu , pântru că așă șeva duhane iel . Nu purta pachetu’ gi țâgări la iel în poșnari , îl țâne în fioc la credențu’ gin cindă .
La ‘nșeput când apringem țâgara , tușăm gi gângem că m-astup cu tătu , dupa șeia m-am gidat cu pacima asta șî ceară ieram falos când duhanem cu gașca me gi duhanașî pasta tăt pa inge umblam , ceară șî la școală . La școală ne dage câce o țâgară șî bași Todor Bumburică , omu’ gi sarviși . Iel ne dage țâgâri națâonale , pântru că gi eșcea duhane iel atunși .
Când vine la Coșioba unciu Iuăn șî iel find duhanaș , mai furam șî gi la iel țâgări . Iel duhane gi șelea cu filtru , Unirea îmî pare că să cemau .
Șe să vedzî ? Înt-o nimară , unciu Iuăn ș-o dat sama că șineva ie țâgări gin pachetu’ lui . Îl întreabă pa moșu’ , care îi spune că iel nu duhaneșce prostii gi șelea . Gi atunși șî moșu’ șî unciu’ s-or nadait că io îs hoțu’ gi țâgări . O dată moșu’ m-o prins că duhanesc . Vine pa Ulișioară câta casă șî aclo dupa babile gi tulei în taleci o vazut fum gi țâgară . O vinit aclo șî m-o prins . Gi fapt iel îșî dadu-să sama gi mai gimult că noi careva gin prunși duhanim . O dată că pereu țâgările gin pachet șî o dată că îi spusă-să nană Marișca , vânzătoarea gi la duceanu’ gin Câcarău , ginge noi coșiobanii ne lum șe ne tribe .
Io întăgiuna când merem la ducean să cumpăr una , alta , strângem restu’ gi bani , mai luam oauă gin cuibariu’ hoarâlor șî cumparam țâgări .
Tăt o fost bine cât am cumparat Marașășci , pântru că nană Marișca crege că le ieu pântru moșu’ .
În gașca noastă gi duhanașî să zvonisă că țâgările Carpațî fara filtru îs mai bune . Gi eșcea duhane șî văru Giorgică .
Așă că atunși când am luat șî io on pachet gi Carpațî fara filtru gi la ducean , nană Marișca s-o nadait că io duhanesc șî le-o spus la moșu’ șî la mami .
Amândoi m-or zâs să nu mai duhanesc că nu îi sanatos șî dacă află tati ma sfageșce rău , o poace ceară ma bace , iel nefind duhanaș șî urând „mesaria” asta .
Io niși gând să ma lăs gi duhanit , da ma ferem gi tati . Nu am duhanit ‘naincea lui , până m-am libarat gin catanie .
Când vinem acasă , ascungem pachetu’ gi țâgări șî giuita su’ o ceatră pa Ulișioară .
Mami îșî dage sama că duhanesc pântru că amnerosău hainile a fum șî pân jăburi gasă duhan .
Șî iac’așă gi la vrâsta gi trisprazășe ani șî până în anu’ 2009 , vreme gi patruzăși gi ani am fost on duhanaș meseriaș , nu amatori , pufaitori cum îi vigem pa alțî că îs .
În mare parce a timpului am duhanit Carpatî fara filtru gi Cimișoara , care ierau șele mai bune țâgări . Uniuări duhanem cu sipca pa care m-o fașem gin bât gi alun . O vreme am duhanit cu pipa , find tare falos gi lucru ăsta .
O rânduit BUNU DUMNEZO gi m-am lasat în 2009 gi duhanit , gintr-on motiv strict personal , uimind pa tătă lumea , pântru că nime nu crege că io m-a pot lasa gi pacima asta vatamatoare pântru sânatace .
ÎI MULȚAMĂSC LU’ DUMNEZO , CĂ M-AM LASAT GI DUHANIT !!!
DOAMNE DĂ , NUMA BINE !!!
Marius BRASAI