tribunalularad.ro

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să
aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Pe durata vacanţei judecătoreşti legale, 04 iulie – 02 septembrie 2022, stabilită prin
art. 178, alin. 1, din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, la
Tribunalul Arad şi Judecătoria Arad, compartimentele care desfăşoară activităţi cu
publicul, Registratura, Arhiva şi Biroul de informare şi relaţii publice vor avea
program cu publicul de luni până vineri, între orele 8:30-10:30.

Preluarea actelor pentru aplicarea apostilei se va efectua de luni până vineri, la
registratură, în intervalul orar 08:30 – 10:30, iar eliberarea actelor apostilate se va
efectua de luni până vineri în intervalul orar 11:00- 12:00, la registratură.

Începând cu data de 05 septembrie 2022, compartimentele care desfăşoară
activităţi cu publicul vor funcţiona după programul normal.
Precizăm că, în perioada vacanţei judecătoreşti vor fi judecate numai procesele
pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate.

Cu deosebită consideraţie, Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Arad
Preşedinte, Virgiliu Flavius BRADIN