În zilele 6-7 martie 2023, consulul general al României la Gyula, Florin Vasiloni, s-a aflat în vizită oficială în localitatea Săcal (Körösszakál), jud. Hajdu-Bihar, pentru a participa la manifestări cuprinse sub sigla “Zilele Mărţişorului”, organizate la Școala Generală Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal, cu sprijinul proiectului ”Călătorim păstrând tradiția”. În perioada 28 februarie-8 martie, la Pocei (Pocsaj), jud. Hajdu-Bihar, au avut loc manifestări cuprinse sub sigla “Săptămâna Culturii Române la Pocei”.


La Săcal, au fost prezenţi la aceste programe Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AŢRU), Bertold Netea, vicepreşedintele AŢRU; Ioan Cozma, directorul Școlii Generală Bilingve de Naționalitate Română din Săcal; Palfi Tamas, primarul localității Săcal (Körösszakál), ş.a. În aceste zile, au participat la acest program şi o delegaţie de oficialităţi din judeţul Satu-Mare, formată din: Anișoara Boitor, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare; Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare; Constantin Oneț, directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, alături de alte cadre didactice din România.


Cu sprijinul Consulatului general al României la Gyula, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Casa Corpului Didactic Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în perioada octombrie 2022 – iunie 2023 desfășoară prima ediție a proiectului „Călătorim păstrând tradiția”, proiect educațional cu participare internaţională.
În zilele  6-7 martie, la Săcal s-au desfășurat o serie de activități: expoziţie şi atelier de confecţionat mărţişoare, expoziția lucrărilor de desen premiate, vizitarea claselor cu predare în limba română, participarea la un program artistic în limba română susținută de către elevii şcolii și vizitarea unor obiective din localitate.
S-a stabilit ca în primăvara acestui an, o delegație formată din cadrele didactice și elevii cu rezultate școlare deosebite la învățătură de la şcoala din Săcal să fie primită la Satu Mare, unde li se vor prezenta câteva obiective turistice, tradițiile și obiceiurile din județ.
Proiectul ”Călătorim păstrând tradiția” își propune revigorarea trecutului, sensibilizarea pentru folclor, credință, sporind deprinderea copiilor prin modalități diverse de exprimare, a tot ce este uman în forme aparent neprețioase, și într-un limbaj accesibil căruia nu-i este necesar un cod special pentru a fi receptat. Prin activitățile educative ce se vor derula în cadrul acestui proiect, se urmărește să se pună accent în mod special pe educația conform aspirațiilor și aptitudinilor copiilor, pentru păstrarea și conservarea tradițiilor din diferite localități locuite de români, în diferite țări, dorind să-și pună în aplicarea atât inteligența lingvistică, cât și cea muzicală, interpersonală sau cea artistică.


În perioada 28 februarie-8 martie, la Pocei (Pocsaj), jud. Hajdu-Bihar, au avut loc manifestări cuprinse sub sigla “Săptămâna Culturii Române la Pocei”. Manifestările desfăşurate în sala festivă a Şcolii Generale “Lorántffy Zsuzsanna”, au cuprins printre altele un atelier de confecţionat mărţişoare, un atelier de dans românesc, în cadrul căruia elevii au învăţat să danseze “hora românească”, precum şi prima ediţie a Concursului de recitare de poezie românească intitulat “Nuanţe de primăvară”, manifestare la care, în zilele de 28 februarie- 1 martie 2023 a participat şi consulul general al României la Gyula, Florin Vasiloni. La concurs au participat cca. 20 elevi de la şcoli din Ungaria la care limba română se predă ca obiect de studiu. Pe langa şcolile bilingve ale comunităţii istorice româneşti,  (Gyula; Micherechi; Bătania; Chitighaz, Săcal), în acest moment, limba română se predă ca obiect de studiu la şcolile din localităţile Pocei, Apateu, Furta (jud. Hajdu-Bihar); Cenadul Unguresc (jud. Csongrad). Gazdele acestei manifestări  au fost primarul localităţii, Szolossi Roland; Jenone Maszu, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Pocei și Gyori Adina, director adjunct al şcolii din localitate. La manifestare au participat  Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Bertold Netea, vicepreşedintele AŢRU; Delia Kovacs, directorul publicaţiei “Cronica”, care a fost şi conducător al juriului; reprezentantul KLIK Baretyoujfalu; ş.a. .Manifestările au cuprins un program cultural complex, dăruit de elevii şcolii locale.