Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad, întrunită astăzi, data de
07 septembrie 2023, ora 10:30, a decis, cu majoritatea celor prezenţi, ca începând cu data de 11 septembrie 2023 să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4 a Adunării generale din data de 20 iunie 2023 privind amânarea soluţionării cauzelor aflate pe rol, iar activitatea de judecată să fie reluată în condiţii normale.
Pentru adoptarea acestei hotărâri a fost avut în vedere faptul că prin Decizia nr. 468 din
02.08.2023, Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I-IV, art. XIII alin. (5) şi (6) şi art. XV din Legea pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (anexele 1-3), precum şi a legii în ansamblul său, şi a constatat că aceste prevederi legale sunt neconstituţionale.
În momentul de faţă sunt vehiculate în spaţiul public mai multe amendamente privind
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, respectiv Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu privire la condiţiile de pensionare ale magistraţilor, în vederea punerii acestora în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 467/2023, amendamente care nu satisfac întru totul solicitările magistraţilor avute în vedere la iniţierea formei de protest.
Totuşi, niciunul din aceste proiecte vehiculate în spaţiul public nu a fost asumat public de
către Guvern sau Parlament şi nu a fost transmis pentru consultare şi avizare Consiliului Superior al Magistraturii, astfel că nu se cunoaște forma care urmează a fi propusă spre adoptare. În aceste condiţii, s-a apreciat că se impune suspendarea formei de protest până în momentul în care se va cunoaşte forma asumată de legiuitor şi conformitatea acesteia cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 467/02.08.2023.