Așă cum bine spune mai givreme , fracile Pavăl , ni-am gângit șî am hotarât să demarăm o acțâune populară numită „STRAJĂRII COȘIOBII” în memoria lu George a lu Zaharie , zâs Bașea , care o avut orijinea la Coșioba , pa gio parce șî pa gi altă parce să fașem mai bine cunoscuce obișeiurile , portu șî graiu străbunilor noșci gi pa așeste frumoasă meleaguri .
Gi șe „STRAJĂRII COȘIOBII” ?
Pântru că strajări însamnă strajă , santinelă , paznic șî noi vrem cu stașnișie să pazâm așeste nestemace ale stramosâlor noșci șî să le fașem cât mai cunoscuce .
Iară , Coșioba , ceară dacă îi on catun micuț , îi o localitace importantă șî stratejică a comunii Gieși șî a Văii Crișului Alb , constituind poarta gi intrare în frumoasa Țară a Moțâlor .
La Coșioba gasășci oamini cumsăcage , gasășci țarini manoasă , gealuri cu paduri frumoasă . Pân hotaru Coșiobii curje Crișu Alb , având un frumos defileu întra Vârvu lu Huda șî Măgura gi la Câcarău , defileu care să vreie pus în valoare gi câta Ceaușescu , pân construirea așelui controversat baraj . Tăt pân hotaru Coșiobii treșe ștrecu chefereului , ceară dacă pa nedrept boctaria să ciamă Jioia Mare .
Gin așeste cauză , io cu fracile Pavăl , am hotărât ca proiectu nost să poarce numile gi „STRAJĂRII COȘIOBII”. Mai mult , amândoi sâncem fii ai Coșiobii , io gin moșî-stramoșî , iară fracile Pavăl , pân stabilirea în Coșioba șî adaptarea la viața coșiobanilor .
SĂ AVEȚÎ O DUMINICĂ BINECUVÂNTATĂ , ÎN CONTINUARE !

Marius BRASAI