– Scriere în graiu’ nost șel stramoșăsc , vorbit la COȘIOBA –
Cunosc șî șciu în înțalesu’ giplin al cuvincelor șe însamnă precin șî șe însamnă precenușag , o precinie .
„Precinu’ la nevoaie să cunoașce !” , spune on proverb înțalept gin popor . Numa’ că tăt on proverb înțalept zâșe că : „Pa șine nu leșî să moară , nu ce lasă să traieșci !”
Aud pa unii spunând că au precini cu care să înțaleg ca șî cu frațî , dacă nu , mai bine .
Io , încă nu am pațât așă șeva , agică să am un precin agivarat .
Gi mic prunc am avut coleji gi școală , camaradzî gi arme în catanie , mai tarzâu coleji gi serviși , ortași șî tovarășî în diferice acțâuni șî evenimence , asociațî în afașeri , etc , care la on moment dat ieram mai gata să cred că îm îs șî precini , unii îmî spuneu înt-on mod magulitori , da nu gin suflet , ceară „frace” .
Da , pă naiba ! Niși voarbă gi așă șeva ! Amăjire totală !
Tățî s-or dovigit că îs nișce precini falșî , niși cum precini agivaratî așă cum io dorem să fie .
Unii gintra iei doreu să profice , să îșî atingă anumice scopuri pân „precinia” noastă , alțî cregeu că îs mai superiori privindu-mă ca pa un șăgârt gi-a lor , iară alțî deveneu invidioșî șî șiudoșî , când reușău să ma cunoască cu agivarat , vrând să facă șeia șe fașem io , da niși cum nu-i ajiuta intelectu’ șî atunși înșepeu să ma insulce , o pânt-o totală ignorare șî sfidare , ba uneuări ceară pân voarbe jâgnitoare spusă la adresa me .
Io , pân ieducațâia primită gi la parințî mnei , gi la dascării șî profesorii mnei , pân felu’ gi a trai în șelegiu’ mneu , am capatat on comportament aproape cazon , agică ieram șî is șî amu disciplinat , ordonat șî punctual . Respect cuviinșios pa tătă lumea care merită respectu’ mneu . Îs mai mult altruist gicât egoist , mai mult optimist gicât pesimist , îs curajos gin fire , nu on laș .
Poace unii cred că , șelea șe le spun io amu îs numa lauge gi sine . Nu-i așă , șine ma cunoașce cât gi cât , poace confirma șeia șe am spus .
În timpu’ când ieram catană în Șetacea Aradului , Domnu’ Colonel VASILE MAN , Comandantul Unitățî Militare gin Șetace , pa cum șî alțî ofițări , vazând comportamentu’ mneu , m-or îngemnat să urmez cursurile Școlii gi Ofițări , asigurându-mă gi tăt sprijânu’ lor șî al Unitățî Militare în sensu’ ăsta . Nu am ascultat îngemnu’ , dorind să îmî continui activitacea în șumarie . Mulțî cunoscuțî îmî spun șî amu că , dacă ajiunjem ofițăr , fașem carieră militară . Nu o fost să fie așă șî amu am unile regrece .
Mai am o meteahnă șî anume așeia că , nu acșept șî urăsc gin suflet minșiuna , tradarea șî prostia ominească .
Pa lânga tăce eșcea io spun direct în față șeia șe gângesc , o șe parere am gispre șineva sau șeva , fără ocolișuri , o voarbe pa la space . Unii gintra „precinii” mnei vopsâțî , mai nou niși nu mai îmî dau like-uri șî nu comentează șeia șe scriu io pa facebook , find cuprinșî gi o ură șî o invidâie viscerală în contra me . Niși o pagubă !
Nu pântru unii ca iei , scriu io , șeia șe scriu ! Iei șî așă nu ‘nțaleg nimic gin șeia șe scriu , așă că gicât să să ocoșască a bolânda , îi mai bine așă .
Io , tăt timpu’ am fost pântru precinie , da nișiodată nu o fost agivarată șî sigur nu gin cauza me , ceară dacă io nu renunț sub niși o formă la șeia șe îs șî am fost gi când ma șciu pa lume .
Abge așcept să întâlnesc și io on om cu care să rezonez șî care să îmî devină precin agivarat .
Find on optimist , sper !
Aș fi mulțamit dacă , cât mai mulțî or înțales șeia șe am vrut să spun cu agivarat gispre precini șî precinie !
DUMNEZO VA ALDUIASCĂ SÎ SÂNATACE SĂ VA DARUIASCĂ !!!
Marius BRASAI