Sindicatul PROSIND din cadrul DGASPC Arad, reprezentativ la nivel de
unitate, dezavuează și respinge modul în care au fost dispuse și efectuate
controalele mai multor instituții ale statului în centrele rezidențiale destinate
copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor cu dizabilități.
Considerăm că aceste controale au vizat, mai degrabă, intimidarea
angajaților care lucrează cu devotament și profesionalism în centrele din
subordinea instituției, fapt ce a condus la crearea unui climat tensionat pe
parcursul derulării controalelor și care a generat o stare de neliniște și supărare
inclusiv în rândul beneficiarilor, aceștia fiind afectați emoțional.
Sindicatul PROSIND își manifestă sprijinul și susținerea tuturor angajaților –
membri ai sindicatului care își desfășoară activitatea în centrele și casele de tip
familial din subordinea instituției.

Augustina Ștefănescu
Președinte Sindicatul PROSIND Arad